VOORWAARDEN INGELEVERDE GOEDEREN

1

 

LEVER UW GOEDERREN IN

 

We stellen een afgiftebewijs op met een overzicht van de objecten die u openbaar wil verkopen.

2

 

 VERKOOP

 

Notre commission s’élève à 15% du montant adjugé.
Aucun frais ne sera retenu pour le(s) lot(s) invendus.

3

 

BETALING

 

De verkoop wordt geregeld via overschrijving binnen de dertig dagen na de veiling.

4

 

BIJKOMENDE INFO

 

Indien goederen worden ingetrokken voor de datum van de zitting, worden kosten aangerekend. Loten die niet werden verkocht moeten worden afgehaald op de Henri Marichalstraat 24, 1050 Elsene, binnen de 30 dagen na de verkoop, op de datum van uw keuze.